REGELS BIJ RIJDEN IN DE GROEPEN.

 

 

 

 

 

 

 

         Achterrijder is de laatste sluitpost, niemand van de groep zal achter hem rijden/komen zonder de toestemming.

 

         Iedereen houdt zijn vaste plek in de groep aan zodra de groep weer gaat rijden.

 

         Langzame rijders kunnen beter vooraan rijden en de snelle rijders achteraan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mochten we elkaar kwijtraken dan rijdt deze op eigen 

         verantwoordelijkheid zijn eigen route die hij van ons meekreeg.

 

 

Aansprakelijkheid bij een toerrit van NDMC "Freedom" :

 

1.   Het vereniging en het bestuur van NDMC "Freedom" aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen en/of gebeurtenissen waarbij personen en/of voorwerpen zijn betrokken, zowel van leden,deelnemers als derden. Elke lid en deelnemer(-ster) rijdt geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid en dient tenminste WA-verzekerd te zijn (dit geldt voor zowel de persoon als de motor).

In het geval van het diefstal of vermissing van de persoonlijke eigendommen van het lid / deelnemer (-ster) en een derde, kan de vereniging ten alle tijde hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

2.   Door uw inschrijving verklaart u nimmer het vereniging en het bestuur van NDMC "Freedom" aansprakelijk te zullen stellen voor handelingen door derden en/of schade voor, tijdens of na toerrit door NDMC "Freedom".

 

 

Terug naar home